Główna Księgarnia Naukowa na Facebook Główna Księgarnia Naukowa na Instagriamie
20 czerwca 2019 roku
Strona główna / Oferta / karta pozycji
Szeregi

cena rynkowa: 28.00 zł
(dostępne w naszych księgarniach)

Do koszyka
Podręczniki szkolne »

Szeregi

Zestaw zawiera 64 elementy o wymiarach 6x6cm. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń polegających na kontynuowaniu szeregów i uzupełnianiu szeregów. Aby wykonać ćwiczenia polegające na naśladowaniu szeregów należy zaopatrzyć się w dwa zestawy elementów.

Szereg jest cia?giem elementów ustawionych obok siebie w linii prostej ? przyto- czona najprostsza definicja ujmuje to, co najistotniejsze w je?zyku mówionym i pisanym. Dzie?ki linearnemu porza?dkowi głosek w słowach i liter w wyrazach zapisanych moz?liwe jest budowanie znaczen?. Jakiekolwiek zakłócenie tego porza?dku nadaje wypowiedzeniu inny sens (kot : kto, nos : son, seton : notes). Liczne błe?dy w uszeregowaniu znaków je?zyko- wych moz?na obserwowac? u dorosłych osób z afazja?, u dzieci z autyzmem, alalia? i afazja? dziecie?ca?, u uczniów z dysleksja?, a takz?e u osób ucza?cych sie? je?zyków obcych.

Podczas konstruowania szeregów do c?wiczen? stymuluja?cych musza? byc? uwzgle?d- nione naste?puja?ce cechy:
a) rosna?ca wielkos?c? (od najmniejszego do najwie?kszego),
b) maleja?ca wielkos?c? (od najwie?kszego do najmniejszego),
c) stopniowe domykanie rysunku,
EAN/ISBN: 2819082040907